Leidimai

Svarbi informacija sklypų savininkams

Norėdami pjauti arba genėti medžius PRIVAČIOJE ŽEMĖJE, privalote įsitikinti, ar yra būtinas leidimas atlikti numatytiems darbams.

Tai priklauso nuo medžio rūšies, būklės, skersmens ir vietos, kurioje jis auga.

Pateikiame kriterijus, kuriais remiantis galite įvertinti situaciją Jūsų individualiu atveju.

Kada reikia
leidimo?

Saugotiniems medžiams (saugoma rūšis), esantiems PRIVAČIOJE ŽEMĖJE (galioja ir daugiabučių namų bendrijoms):

 1. Ąžuolai;
 2. Uosiai;
 3. Klevai;
 4. Guobos;
 5. Skrobliai;
 6. Skirpstai;
 7. Bukai;
 8. Vinkšnos;
 9. Pušys;
 10. Maumedžiai;
 11. Beržai;
 12. Liepos.

 

 • Visiems šiems medžiams nėra reikalingas leidimas, jeigu jų skersmuo yra iki 20 cm miesto teritorijoje ir iki 30 cm ne miesto teritorijoje, kaimo, rajono vietovėje.
 • Medžio skersmuo matuojamas 1,3 m nuo žemės.
 • Draudžiama kirsti arba genėti SAUGOTINUS MEDŽIUS intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. Draudimas genėti netaikomas, jeigu genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakos.

Kada nereikia
leidimo?

Medžiams, esantiems PRIVAČIOJE ŽEMĖJE (galioja ir daugiabučių namų bendrijoms):

 • Medžių rūšims, kurios nėra saugotinos;
 • Invazinių rūšių medžiams ir krūmams;
 • Visiems mieste esantiems medžiams, kurių skersmuo yra iki 20 cm;
 • Visiems ne mieste esantiems medžiams, kurių skersmuo yra iki 30 cm;
 • Nudžiūvusiems, stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išverstiems, nulaužtiems, apdegusiems, žvėrių sužalotiems medžiams ir krūmams.
 • Medžiams ir krūmams, augantiems:
  – ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių;
  – geležinkelio želdinių apsaugos zonoje aukštesni už nuotolį nuo medžio iki pirmojo bėgio;
  – energetikos objektų (išskyrus elektros oro kabelius) apsaugos zonose.
  – pylimo (polderio) priežiūros juostoje, melioracijos griovio (išskyrus sureguliuotas upių vagas) šlaituose ir priežiūros juostoje, drenažo rinktuvo apsaugos juostoje, ant melioracijos statinių ir 15 m atstumu nuo melioracijos statinių ašinės linijos ir žemės užtvankos žemutinio šlaito, kai melioracijos statiniai įtraukti į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą, taip pat 15 m atstumu į abi puses nuo drenažo žiočių ir (ar) vandens nuleistuvų įtekėjimo į sureguliuotas upes;
 • Medžiams ir krūmams, kuriuos numatyta iškirsti pagal parengtus saugomų teritorijų gamtotvarkos planus, kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ar kompleksinių kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių tvarkymo planus ir saugomų rūšių apsaugos planus.

Atsižvelgiant į žemės paskirtį, medžių pjovimui ir genėjimui yra taikomi skirtingi reikalavimai, juos rasite čia.

Mūsų komanda mielai atsakys į visus Jums rūpimus klausimus, suteiks informaciją kaip ir kur pateikti prašymus leidimams gauti.
Informacija apie leidimus Jūsų mieste: